søndag 19. juli 2015

Fjellets smaragd
Over irrgrønt vierkjerr slynger den ut vakre toner i sin karakteristiske sangflukt. Med stor iver og fremskutt bryst fortsetter frieriet fra en tørr busk som rager litt høyere enn den ellers så kortvokste vegetasjonen i fjellandskapet.

Ingen bestrider blåstrupens skjønnhet. Hannens skarpe brystfarger står i sterk kontrast til omgivelsene. Hos meg høster den nok litt ekstra hengivenhet fordi jeg knytter den til Fokstumyra og Dovrefjell, et område jeg besøker flere ganger hvert år. Så fort snøen råtner i sørhellingene, griper lengselen tak i hjerterota mi, lengselen til Dovre og en liten fjærball i festdrakt.