søndag 29. september 2013

GaulaÅ surre langs et elvefar i høyfjellet sent i september, blir sjelden feil. Disse bildene er fra Gaularfjell i Sogn og Fjordane, der elva Gaula tar sine første, spede skritt.

Elva renner gjennom Viksdalen, Sande, og ender til slutt ut i fjorden i Bygstad i Gaular kommune. Fra Sande, er den lakseførende.
torsdag 26. september 2013

Værlandet og Bulandet

Spektakulære fjellformasjoner


Ytterst vest i havet i Askvoll i Sogn og Fjordane, ligger øygruppen Værlandet og Bulandet. Denne spesielle fjellformasjonen kalles konglomerat, i følge Store Norske Leksikon, en sedimentær bergart som består av avrundet materiale (grus og rullestein), sammenkittet av leire, kisel, kalk eller rust.

Øygruppen er også spennende i forbindelse med høsttrekket. Selv så jeg ingen spesielle godbiter, men det var mye grankorsnebb og ikke minst flaggspett. Ellers var det blant annet horndykker, heilo, brushane, et glimt av en bekkasin, havørn, grågås osv.

En kar jeg traff, kunne fortelle at han hadde observert gulbrynsanger på Bulandet dagen før. I den første helga i oktober, arrangerer den nystartede avd NOF Sogn og Fjordane en felles ekspedisjon til øygruppen.


Høstfarver i kystlandskap

torsdag 5. september 2013

Mot høst
Det er unektelig litt vemodig at sommeren er over. Fjellet har stilnet, og kjølige kvelder bærer bud om  en ny årstid. Blåstrupen har forlatt  Dovres vierkratt og begynnt å trekke sørover. Fjellet ligger stille tilbake.

Snart eksploderer naturen i høstens farveprakt og byr på spektakulære motiv for en fotograf. Jeg kjenner at jeg ser frem til det.

Jeg ønsker alle som er innom, en god  høst!