søndag 29. september 2013

GaulaÅ surre langs et elvefar i høyfjellet sent i september, blir sjelden feil. Disse bildene er fra Gaularfjell i Sogn og Fjordane, der elva Gaula tar sine første, spede skritt.

Elva renner gjennom Viksdalen, Sande, og ender til slutt ut i fjorden i Bygstad i Gaular kommune. Fra Sande, er den lakseførende.
7 kommentarer: